Instruktorzy

Wszystkie zajęcia sportowe prowadzone przez naszą szkołę, odbywają się pod opieką wykwalifikowanej kadry instruktorskiej.

Naszą kadrę stanowią starannie dobrani instruktorzy oraz trenerzy narciarstwa i snowboardu. Pasjonaci różnych dyscyplin sportowych, w większości Absolwenci Akademii Wychowania Fizycznego, ludzie z powołania, potrafiący przekazać swoją wiedzę i zdobyte doświadczenie. Profesjonalizm, potwierdzone certyfikatami i odpowiednimi dyplomami umiejętności, licencjonowani instruktorzy, znajomość języków obcych, odpowiedzialność i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, łatwość przekazywania wiedzy, wysoka kultura osobista, zawsze dobra forma i humor to cechy, które charakteryzują naszą szkołę.